ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีการจัดงาน “วันอาภากร” ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 19-05-2022 11:23:31
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีการจัดงาน “วันอาภากร” ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีการจัดงาน “วันอาภากร” ประจำปี ๒๕๖๕ โดยประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และพิธีบวงสรวง ณ ศาลพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และกองฝ่ายอำนวยการเข้าร่วมพิธีฯ

การจัดงานวันอาภากร นั้น กองทัพเรือ กำหนดให้วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็น “วันอาภากร”

ในการนี้ พลเรือตรี เผดิมชัย สุคนธมัต รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้นำกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน แถวฟังคำประกาศพระเกียรติคุณ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีการจัดงาน “วันอาภากร” ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง