ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 11-05-2022 07:35:44
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดฯ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติและสถิติยอดของสุนัขตั้งแต่ปี ๕๗ - ปี ๖๕ ตามเจตนารณ์ของอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ และผลการดำเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง ของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดฯ โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ และมี นาวาเอก จักรพงษ์ อาษานอก ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน/ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการภายใน ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน บรรยายสรุป ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สำหรับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ ๓๖ ริเริ่มให้จัดตั้งขึ้นเพื่อนำสุนัขจรจัด ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและพื้นที่กรุงเทพฯ มาอยู่ในความดูแล เพื่อแก้ปัญหาสุนัขจรจัดสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน ทั้งนี้กองทัพเรือได้ตั้งเป้าหมายดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๗ ปี เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดอย่างมีเมตตาธรรม โดยมีการดูแลรักษาโรค การทำหมันเพื่อลดการขยายพันธุ์ และการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่ง แล้วเปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์จะเลี้ยงสุนัข สามารถขอรับสุนัขไปเลี้ยงดูต่อไปได้ ถือเป็นการบริหารจัดการปัญหา สุนัขจรจัดในพื้นที่กองทัพเรืออย่างยั่งยืน

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง