ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร

Release Date : 10-05-2022 12:52:50
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร สังกัด กองการเงิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งได้รับแต่งตั้งยศทหารเป็น ว่าที่ เรือตรีหญิง ณ ห้องแก็ตลิ่ง กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีฯ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง