รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Release Date : 03-05-2022 18:50:20
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๙ นาฬิกา พลเรือตรี ชัยวัฒน์ คุ้มทิม รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องแก็ตลิ่ง กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงจักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นำกำลังพลสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง