รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Release Date : 29-04-2022 19:01:45
รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือโท ธานี แก้วเก้า รองเสนาธิการทหารเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลสำรองฯ ณ อาคารเรียนหมายเลข ๘ (มะรีน ฮอลล์) โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีฯ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปิดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง