หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าบกและป่าชายเลน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ บริเวณหาดขลอด

Release Date : 29-04-2022 18:37:21
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าบกและป่าชายเลน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ บริเวณหาดขลอด

เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีฟื้นฟูสภาพป่าบกและป่าชายเลน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ บริเวณหาดขลอด กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้กองพลนาวิกโยธินได้จัดกำลังพลร่วมกับจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๐๐ นาย

การจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งฟื้นฟูรักษาสภาพแวดล้อมพื้นที่ชายหาดในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และดำเนินการมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) อย่างเคร่งครัด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าบกและป่าชายเลน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ บริเวณหาดขลอด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง