ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ปลัดบัญชีทหารเรือ เนื่องในโอกาสเดินทางมาติดตามงาน/โครงการ และเตรียมรับตรวจจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกลาโหมของหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก

Release Date : 28-04-2022 16:26:03
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ปลัดบัญชีทหารเรือ เนื่องในโอกาสเดินทางมาติดตามงาน/โครงการ และเตรียมรับตรวจจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกลาโหมของหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือโท ณพ พรรณเชษฐ์ ปลัดบัญชีทหารเรือ เป็นหัวหน้าคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาติดตามงาน/โครงการ และเตรียมรับตรวจจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกลาโหมของหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก ณ ห้องชลยุทธโยธิน กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองฝ่ายอำนวยการ ให้การต้อนรับ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ปลัดบัญชีทหารเรือ เนื่องในโอกาสเดินทางมาติดตามงาน/โครงการ และเตรียมรับตรวจจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกลาโหมของหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง