ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดภาคการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๔ ในหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่านาวิกโยธิน

Release Date : 27-04-2022 17:18:15
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดภาคการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๔ ในหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่านาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดภาคการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๔ ในหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่านาวิกโยธิน ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และกองฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมพิธีฯ

การจัดพิธีฯ ดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดภาคการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๔ ในหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่านาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง