เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต จากบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ณ ห้องชลยุทธโยธิน

Release Date : 23-04-2022 07:34:43
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต จากบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)  ณ ห้องชลยุทธโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต จากคุณสมถวัลย์ บุญประภาศรี ที่ปรึกษา บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)  เพื่อใช้ในการปรับปรุงภุมิทัศน์ภายในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพรและบริเวณหาดเตยงาม ให้เกิดความสวยงามเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนโดยทั่วไป ณ ห้องชลยุทธโยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 
 
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต จากบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)  ณ ห้องชลยุทธโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง