ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) - หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) ณ สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาวทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

Release Date : 22-04-2022 11:04:02
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) - หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) ณ สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาวทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือเอก สมประสงค์นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) - หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.)

ณ สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาวทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงของ นย. - สอ.รฝ. ณ สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข ๑๖ บ้านจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

โดยมี พลเรือโท รณรงค์สิทธินันทน์

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินรับการตรวจเยี่ยมการฝึกฯ

ในการนี้ผู้บัญชาการทหารเรือ ทำการยิงอาวุธด้วยกระสุนจริง (ปืนต่อสู้อากาศยานขนาด ๔๐/๖๐, เครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติ ๔๐ มม.,

MK 19, ปืนกลหนัก ขนาด .๕๐ นิ้ว และ ปืนกล M 60) ร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ

การฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของกำลังพลส่วนต่าง ๆ ทางยุทธวิธีในสงครามตามแบบ และเพื่อเป็นการทดสอบความพร้อมรบ

ของหน่วยระดับกรม กองพัน หน่วยขึ้นตรง กองพลนาวิกโยธิน ให้เกิดความคุ้นเคย รวมทั้งเพิ่มประสบการณ์

ในการจัดทำแผนการฝึกปัญหาที่บังคับการ การดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง การควบคุมบังคับบัญชา

การประสานการยิงสนับสนุนอากาศ - พื้นดิน การติดต่อสื่อสาร การต่อต้านข่าวกรองของข้าศึก และการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วย

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) - หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) ณ สนามฝึกยิงอาวุธหาดยาวทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง