นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ให้กับโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

Release Date : 20-04-2022 23:09:08
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ให้กับโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ให้กับโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองทัพเรือ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับโครงการต่างๆ ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาวี

เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ คุณศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ให้กับโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา กองทัพเรือ” และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองทัพเรือ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับโครงการต่างๆ ณ อาคาร ๓๘ ปี ภริยานาวี สมาคมภริยาทหารเรือ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมพิธีรับมอบปุ๋ยฯ

รูปภาพที่เกียวข้อง
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานในพิธีรับมอบปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ให้กับโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง