ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเรือใบ รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน

Release Date : 20-04-2022 23:03:44
ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเรือใบ รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเรือใบ รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ นักกีฬา เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๑๐๑ คน เรือใบ จำนวน ๔๑ ลำ แบ่งเป็นประเภท ดังนี้

๑. เรือใบ 420 จำนวน ๗ ลำ

๒. เรือใบ 470 จำนวน ๒ ลำ

๓. เรือใบ hobie จำนวน ๑๐ ลำ

๔. เรือใบ ILCA จำนวน ๗ ลำ

๕. เรือใบ Keelboats จำนวน ๕ ลำ

๖. เรือใบ IRC จำนวน ๑ ลำ

๗. เรือใบ mutihulls จำนวน ๑ ลำ

๘. เรือใบ nacra จำนวน ๑ ลำ

๙. เรือใบ ok จำนวน ๓ ลำ

๑๐. เรือใบ platu จำนวน ๔ ลำ

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงและเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงแล่นใบ ประเภทโอเค ขนาด ๑๓ ฟุต ชื่อเรือ “เวคา” ด้วยพระองค์เองพระองค์เดียว จากพระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกเดินทางเวลา ๐๔.๒๘ นาฬิกา ข้ามอ่าวไทยมายังอ่าวนาวิกโยธิน ถึงเวลา ๒๑.๒๘ นาฬิกา รวมระยะทาง ๖๐ ไมล์ทะเล ใช้เวลาในการแล่นใบ ๑๗ ชั่วโมง เมื่อเสด็จถึงทรงฉลองพระองค์ชุดสนามทหารนาวิกโยธินเป็นครั้งแรก ทรงนำธงราชนาวิกโยธินปักไว้ ณ ก้อนหินใหญ่กลางหาดเตยงาม และทรงลงพระปรมาภิไธยบนแท่นจารึก หลังจากนั้นเสด็จประทับเรือพระที่นั่งจันทรข้ามอ่าวไทยกลับพระราชวังไกลกังวล เป็นระยะเวลา ๕๖ ปีที่ผ่านมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่อยู่ในความทรงจำของเหล่าทหารนาวิกโยธิน กองทัพเรือทุกนาย ที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ถวายความจงรักภักดี สมดังคำที่ว่า “กาย ใจ ชีวิต มอบเป็นราชพลี”

การดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -19) อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ดำเนินการตรวจ ATK ทุกคน

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเรือใบ รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ อนุสรณ์สถานราชนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง