ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมบริจาคเงินให้กับร้านกองทัพเรือในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 31-03-2022 19:54:09
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมบริจาคเงินให้กับร้านกองทัพเรือในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมบริจาคเงินให้กับร้านกองทัพเรือในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบของที่ระลึก

การจัดงานออกร้านกองทัพเรือในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๔ นั้น เป็นการออกร้านงานกาชาดในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การประกวดออกแบบร้านกาชาดออนไลน์ การประกวดขวัญใจงานกาชาด การจำหน่ายสินค้าออนไลน์ และการเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบให้กับทางร้านกองทัพเรือ โดยนำรายได้ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการสภากาชาดไทย

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมบริจาคเงินให้กับร้านกองทัพเรือในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง