ชมรมภริยานาวิกโยธิน ร่วมกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือให้กับน้องหมา ตามโครงการ “ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อน้องสี่ขา” โดยชมรมภริยานาวิกโยธิน ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 25-03-2022 09:00:30
ชมรมภริยานาวิกโยธิน ร่วมกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือให้กับน้องหมา ตามโครงการ “ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อน้องสี่ขา” โดยชมรมภริยานาวิกโยธิน ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคุณสุภาวดีสิทธินันทน์ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน นำคณะกรรมการบริหารชมรมภริยานาวิกโยธิน มอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือให้กับน้องหมา ตามโครงการ “ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อน้องสี่ขา” โดยชมรมภริยานาวิกโยธิน ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ซึ่งมีสิ่งของที่ได้รับการปันน้ำใจ จากผู้รักน้องหมา ประกอบด้วย

๑. เงินสนับสนุน จำนวน ๕๐๐,๒๒๕ บาท

๒. อาหารสุนัข จำนวน ๑,๐๔๐ กิโลกรัม

๓. ข้าวสาร จำนวน ๖๓๐ กิโลกรัม

๔. เข็มฉีดยาอินซูลิน สำหรับสัตว์ป่วยเป็นเบาหวาน

๕. น้ำยาทำความสะอาดพื้น จำนวน ๒๑๐ ลิตร

๖. แชมพูอาบน้ำสุนัข จำนวน ๑๒๐ ลิตร

ในการนี้ชมรมภริยานาวิกโยธิน ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมกันปันรัก ปันน้ำใจ ให้กับน้องสี่ขามา ณ โอกาสนี้

สำหรับศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตั้งอยู่ในพื้นที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ซึ่งเป็นโครงการที่ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์

ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ ๓๖ ริเริ่มให้จัดตั้งขึ้นเพื่อนำสุนัขจรจัด

ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและพื้นที่กรุงเทพฯ มาอยู่ในความดูแล เพื่อแก้ปัญหาสุนัขจรจัดสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน

ทั้งนี้กองทัพเรือได้ตั้งเป้าหมายดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๗ ปี เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดอย่างมีเมตตาธรรม โดยมีการดูแลรักษาโรค การทำหมันเพื่อลดการขยายพันธุ์ และการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่ง แล้วเปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์จะเลี้ยงสุนัข

สามารถขอรับสุนัขไปเลี้ยงดูต่อไปได้ ถือเป็นการบริหารจัดการปัญหา

สุนัขจรจัดในพื้นที่กองทัพเรืออย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน มีคอกสุนัขในศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือฯ

จำนวน ๗ คอกสุนัขทั้งหมดจำนวน ๔๒๑ ตัว

แบ่งเป็นสุนัขโต ๓๖๘ ตัว (ตัวผู้ ๑๔๓ ตัว / ตัวเมีย ๒๒๕ ตัว)

และสุนัขเด็ก ๕๓ ตัว (ตัวผู้ ๒๓ ตัว / ตัวเมีย ๓๐ ตัว)

มีสุนัข ๓๒๐ ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ได้รับการทำหมันแล้ว

สุนัขป่วย รวม ๔๔ ตัว

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ชมรมภริยานาวิกโยธิน ร่วมกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือให้กับน้องหมา ตามโครงการ “ปันรัก ปันน้ำใจ เพื่อน้องสี่ขา” โดยชมรมภริยานาวิกโยธิน ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง