ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

Release Date : 17-03-2022 13:28:53
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท รณรงค์สิทธินันทน์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๓๙ นาย ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่และฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าร่วมพิธีฯ

ในการนี้การจัดพิธีฯ ดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง