ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ บนเรือหลวงอ่างทอง

Release Date : 04-03-2022 12:13:26
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ บนเรือหลวงอ่างทอง

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ บนเรือหลวงอ่างทอง บริเวณท่าเทียบเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท รณรงค์สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๖๕ เข้าร่วมพิธีฯ

การจัดพิธีฯ ในครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกฯ ทำการตรวจ ATK ( ไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง) และนำผลมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมแพทย์ทหารเรือบริเวณจุดคัดกรอง

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ บนเรือหลวงอ่างทอง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง