หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกับ นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และกองทัพสิงคโปร์ ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการก่อสร้าง ENCAP การฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2022 ให้กับโรงเรียนวัดคลองตะเคียน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

Release Date : 03-03-2022 09:44:33
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกับ นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และกองทัพสิงคโปร์ ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการก่อสร้าง ENCAP การฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2022 ให้กับโรงเรียนวัดคลองตะเคียน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน พลจัตวา WolFord ผู้บัญชาการกองส่งกำลังบำรุงที่ ๓ นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และ พันเอก Low Wilson ผู้บัญชาการกองพลที่ ๒๑ กองทัพสิงคโปร์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการก่อสร้าง ENCAP การฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2022 ให้กับโรงเรียนวัดคลองตะเคียน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้รับมอบฯ

การดำเนินการส่งมอบฯ ดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ร่วมกับ นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา และกองทัพสิงคโปร์ ส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการก่อสร้าง ENCAP การฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold 2022 ให้กับโรงเรียนวัดคลองตะเคียน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง