หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก

Release Date : 01-03-2022 09:03:15
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับการเยี่ยมคำนับของ Lt Gen.Steven R. Rudder ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก (USPACOM) และคณะ จำนวน ๑๒ นาย ณ ห้องชลยุทธโยธิน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาและกองฝ่ายอำนวยการร่วมให้การต้อนรับฯตลอดจนเยี่ยมชมการฝึก AAV SMEE ณ กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง