ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ร่วมหารือ และรับฟังผลการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ

Release Date : 26-02-2022 17:28:55
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ร่วมหารือ และรับฟังผลการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้กับต้อนรับ พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ร่วมหารือ และรับฟังผลการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน ณ ห้องประชุม กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ซึ่งการปรึกษาหารือครั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

โรงเรียนนายเรือ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตรของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือไทย ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายเรือ เรียกว่า นักเรียนนายเรือ (นนร.) นักเรียนนายเรือที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรีเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรเป็น "ว่าที่เรือตรี"

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ร่วมหารือ และรับฟังผลการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง