หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๔

Release Date : 23-02-2022 15:37:46
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๔

เมื่อวันที่ ๒๓ กุภาพันธ์ ๒๕๖๕ พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลโท ไพศาล งามวงษ์วาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และ นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๔ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในการเดินทางมาทัศนศึกษาและเยี่ยมชมหน่วยงานของกองทัพเรือ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ณ ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สาธิตการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย

๑. รถเกราะคอมมานโด V - 150 และรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV P7 A1

๒. ยานเกราะล้อยาง BTR - 3E1

๓. รถต้นแบบยานเกราะล้อยาง ขนาด ๘ x ๘ จากผลงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

๔. ปืนใหญ่ ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร แบบอัตตาจรล้อยาง (ATMG)

การดำเนินการในครั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง