หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ คณะนิสิตนักศึกษา หลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

Release Date : 14-02-2022 16:30:20
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ คณะนิสิตนักศึกษา หลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะนิสิตนักศึกษา หลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๖ คน ในการศึกษาดูงานหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์รวมทั้งชมแสดงการสาธิตการลาดตระเวนตีโฉบฉวยสะเทินน้ำสะเทินบก

และการสาธิตการดำรงชีพในป่า

ณ กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ในการนี้คณะได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ คณะนิสิตนักศึกษา หลักสูตรวิชาการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง