นักเรียนจ่านาวิกโยธินทำการฝึกการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก แบบ Amphibious Raid

Release Date : 11-02-2022 13:22:45
นักเรียนจ่านาวิกโยธินทำการฝึกการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก แบบ Amphibious Raid

นักเรียนจ่านาวิกโยธินทำการฝึกการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก แบบ Amphibious Raidโดยจัดกำลังอิงตามหลักนิยม Marines Air-Ground Task Force ณ สนามฝึกกองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน (หาดขลอด) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

การฝึกครั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ [COVID -19] โดยก่อนทำการฝึกได้ตรวจ ATK และ Bubble&Seal ผู้เข้ารับการฝึกทั้งหมด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
นักเรียนจ่านาวิกโยธินทำการฝึกการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก แบบ Amphibious Raid
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง