หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

Release Date : 03-02-2022 15:15:26
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล ณ โรงแรมบ้านไม้หอม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนงานโครงการและเสนอความต้องการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้มีความถูกต้อง ครอบคลุม และตรงตามความต้องการของหน่วยอย่างแท้จริง

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง