ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรรจุพระอัฐิพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

Release Date : 31-01-2022 17:17:50
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรรจุพระอัฐิพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรรจุพระอัฐิพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พระตำหนักพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สวนสมุนไพรหมอพร ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  คุณสุภาวดีสิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ เข้าร่วมพิธีฯ

ในการจัดพิธีในครั้งนี้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ [COVID – 19] อย่างเคร่งครัด

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรรจุพระอัฐิพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง