“รวมพลังเป็นหนึ่ง” ระดมกำลังพล ให้การสนับสนุนขจัดคราบน้ำมัน

Release Date : 31-01-2022 16:27:18
“รวมพลังเป็นหนึ่ง” ระดมกำลังพล ให้การสนับสนุนขจัดคราบน้ำมัน

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือสนับสนุนกำลังพล จำนวน ๖๐๐ นาย ให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมในการสนับสนุนการแก้ปัญหา และขจัดคราบน้ำมันที่รั่วไหลในทะเล พื้นที่หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยบูรณาการกำลังร่วมกับกำลังพลหน่วยอื่นๆ ของกองทัพเรือ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง จิตอาสาภาคประชาชน และบริษัท SPRC

การดำเนินการ ในครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ [COVID – 19] อย่างเคร่งครัด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
“รวมพลังเป็นหนึ่ง” ระดมกำลังพล ให้การสนับสนุนขจัดคราบน้ำมัน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง