ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดภาคการฝึกหัดศึกษาของ พลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๓ ในหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่าพรรคนาวิกโยธิน

Release Date : 27-01-2022 12:14:40
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดภาคการฝึกหัดศึกษาของ พลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๓ ในหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่าพรรคนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดภาคการฝึกหัดศึกษาของพลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๓ ในหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่าพรรคนาวิกโยธิน ณ สนามหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และ ฝ่ายอำนวยการของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเข้าร่วมพิธีฯ

การจัดพิธีฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดภาคการฝึกหัดศึกษาของ พลทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๓ ในหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไปของทหารทุกเหล่าพรรคนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง