หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมการอบรมอาชีพเพื่อเสริมรายได้

Release Date : 20-01-2022 12:11:32
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมการอบรมอาชีพเพื่อเสริมรายได้

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการอบรมอาชีพเพื่อเสริมรายได้ ณ อาคารเรียนหมายเลข ๗ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดค่าใช้จ่ายจากการได้รับการฝึกอบรมอาชีพเสริม และนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดกิจกรรมการอบรมอาชีพเพื่อเสริมรายได้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง