หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

Release Date : 17-01-2022 13:25:12
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราค ๒๕๖๕ พลเรือตรี นพดล ฐิตะวัฒนะสกุล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ่านคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ของผู้บัญชาการทหารเรือ เนื่องในวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สนามหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ฟังคำกล่าวสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง