หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๖๕ รูป และพิธีขอพรผู้บังคับบัญชา

Release Date : 29-12-2021 21:06:25
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๖๕ รูป และพิธีขอพรผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๖๕ รูป และพิธีขอพรผู้บังคับบัญชา ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ชมรมภริยานาวิกโยธิน ข้าราชการ กำลังพล และครอบครัว เข้าร่วมพิธีฯ