ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้กับกำลังพล

Release Date : 29-12-2021 15:47:48
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้กับกำลังพล

เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท รณรงค์สิทธินันทน์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้กับกำลังพล ประกอบด้วย

๑. จ่าเอก ศุภโชคมะโนราห์ ผู้บังคับหมู่/พลยิง หมู่ปืนกลหนัก กองร้อยบังคับการและบริการ กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ ระหว่างได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูฝึก หลักสูตรทหารกองประจำการราชวัลลภพิเศษ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ ได้แสดงออกถึงความสามารถของการเป็นครูฝึกและลักษณะท่าทางดีเด่นจนได้รับรางวัลครูฝึกที่มีความสามารถและลักษณะท่าทางดีเด่นประจำศูนย์ และรับใบประกาศจากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ๙๐๔ จากการได้รับใบประกาศดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า จ่าเอก ศุภโชค เป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการทำงาน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง อีกทั้งใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการฝึกลักษณะท่าทางทางทหารด้วยความมานะ สร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจให้กับผู้บังคับบัญชาตลอดจนกำลังพลในสังกัดทุกนาย

๒. จ่าตรี สิริชัย กุ่มประสิทธิ์ สังกัด กองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน และ จ่าตรี ธันวา ดีสกุล สังกัด กองพันรถสะเทินน้ำสะเทินบก กองพลนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒๐๐ กำลังพลทั้ง ๒ นาย ขณะเดินทางโดยรถจักรยานยนต์เพื่อไปทำธุระส่วนตัว ได้เข้าช่วยเหลือ เรือตรี ทองมาก บัวคำศรี นายทหารนอกราชการ ซึ่งประสบอุบัติเหตุบริเวณบริเวณโค้งเขาแขก กิโลเมตรที่ ๘ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จึงรีบเข้าทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันเวลาอย่างปลอดภัย กระทั่งรถพยาบาลนำผู้บาดเจ็บส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล และทราบว่ามีอาการปลอดภัย จากการกระทำของกำลังพลทั้ง ๒ นาย เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่มอบไว้ เมื่อประชาชนประสบเหตุที่ใด จะต้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและเสียสละ ไม่ลังเลใจในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้พ้นจากอันตราย สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์เป็นอย่างมาก

ซึ่งการกระทำดังกล่าวของกำลังพลทั้ง ๓ นาย เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และนับเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้กำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และครอบครัว ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยให้กับกำลังพล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง