องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าพรางกองทัพเรือดิจิตอล (IR) ทนไฟ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น และสิ่งของอุปโภค จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด ให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 24-12-2021 10:21:01
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าพรางกองทัพเรือดิจิตอล (IR) ทนไฟ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น และสิ่งของอุปโภค จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด ให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ พลโท ชิติพัทธ์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าพรางกองทัพเรือดิจิตอล (IR) ทนไฟ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น และสิ่งของอุปโภค จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด ให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อมอบให้กับกำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยเฉพาะกิจ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งเป็นการแสดงไมตรีจิตและความห่วงใยให้กับกำลังพล ณ สนามหน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้รับมอบฯ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าพรางกองทัพเรือดิจิตอล (IR) ทนไฟ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น และสิ่งของอุปโภค จำนวน ๓,๐๐๐ ชุด ให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง