หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดอบรมช่างภาพสนาม (Combat Camera) เพื่อการประชาสัมพันธ์ และอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 23-12-2021 11:59:24
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดอบรมช่างภาพสนาม (Combat Camera) เพื่อการประชาสัมพันธ์ และอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ นาวาเอก วีระชัย หลีค้า รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมช่างภาพสนาม (Combat Camera) เพื่อการประชาสัมพันธ์ และอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยต่างๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำวน ๕๕ นาย ในการนี้เรียนเชิญ อาจารย์ธีรวัฒน์ สุทธิธรรมฐากูร กรรมการผู้จัดการ บจก.จี แอนด์ ซีเค ลีฟวิ่ง รับผิดชอบงานด้านการตลาด การขาย และสื่อสารองค์กร มาเป็นวิทยาการบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ และทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรม

การดำเนินการจัดการอบรมครั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดอบรมช่างภาพสนาม (Combat Camera) เพื่อการประชาสัมพันธ์ และอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง