ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณสวนกรมหลวงชุมพร

Release Date : 20-12-2021 09:30:56
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณสวนกรมหลวงชุมพร

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณสวนกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน คุณธนิกา สุคนธมัต รองประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นผู้แทน ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ผู้แทนหัวหน้าหน่วยหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ และหน่วยงานในพื้นที่สัตหีบ เข้าร่วมพิธีฯ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณสวนกรมหลวงชุมพร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง