หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๔ ในการชมกิจการประกอบภาคการศึกษาภาคตะวันออก

Release Date : 17-12-2021 13:47:10
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๔ ในการชมกิจการประกอบภาคการศึกษาภาคตะวันออก

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๔ ในการชมกิจการประกอบภาคการศึกษาภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๔ จำนวน ๘๘๑ นาย ร่วมชมการสาธิตปฏิบัติการทางทหาร และการแสดงยุทโธปกรณ์ ณ สนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พันเอก สุวรา กาญจนโพธิ์ ผู้บังคับการกรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นหัวหน้าคณะฯ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ให้การต้อนรับคณะนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๔ ในการชมกิจการประกอบภาคการศึกษาภาคตะวันออก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง