เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ นาวาเอก Matthew A. Barker ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐอเมริกา/กรุงเทพมหานคร และคณะ

Release Date : 03-11-2021 16:45:16
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ นาวาเอก Matthew A. Barker ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐอเมริกา/กรุงเทพมหานคร และคณะ

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลเรือตรี ชวเลิศ เลขะวัฒนะ เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ นาวาเอก Matthew A. Barker ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐอเมริกา/กรุงเทพมหานคร และคณะ จำนวน ๕ นาย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเยี่ยมชมกิจการหน่วย ณ ห้องชลยุทธโยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ นาวาเอก Matthew A. Barker ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐอเมริกา/กรุงเทพมหานคร และคณะ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง