หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดพิธีรายงานตน และรับฟังนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

Release Date : 13-10-2021 18:30:17
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดพิธีรายงานตน และรับฟังนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีรายงานตนของนายทหารสัญญาบัตรที่ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ชั้นยศนาวาโทขึ้นไป วาระตุลาคม ๒๕๖๔ และรับฟังนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดพิธีรายงานตน และรับฟังนโยบายของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง