ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ จำกัด

Release Date : 24-09-2021 12:17:39
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ จำกัด

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินรับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ จำกัด เพื่อตรวจหาเชื้อ Covid-๑๙ ให้กับกำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๖๐๐ ชุด ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จากบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ จำกัด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง