ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรชั้นนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

Release Date : 22-09-2021 20:53:27
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรชั้นนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรชั้นนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมกับมอบประกาศนียบัตร ให้โอวาท และมอบโล่ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการอบรมฯ ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรชั้นนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๕๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง