ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๕ และหลักสูตรหมู่รบนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

Release Date : 19-09-2021 09:21:38
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๕ และหลักสูตรหมู่รบนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๕ และหลักสูตรหมู่รบนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรเครื่องหมายความสามารถ และมอบโล่ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการอบรมฯ ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ พลเรือโท ไกรศรี เกษร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือร่วมเป็นเกียรติในพิธี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๕ และหลักสูตรหมู่รบนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง