ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

Release Date : 07-09-2021 10:30:34
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น สังกัดกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ ห้องแกตลิ่ง อาคารกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง