พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน ๘๐๐ ต้น ให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 03-09-2021 22:07:25
พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน ๘๐๐ ต้น ให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน ๘๐๐ ต้น ให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อนำไปปลูกเป็นพืชสมุนไพรสำหรับทำเป็นยาบริโภคต่อสู้ และสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด ๑๙ โดยมี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเป็นผู้รับพระราชทาน

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานต้นกล้าฟ้าทะลายโจร จำนวน ๘๐๐ ต้น ให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง