บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานจัดกิจกรรม "กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID - 19" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Release Date : 11-08-2021 15:40:22
บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานจัดกิจกรรม "กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID - 19" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานจัดกิจกรรม "กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID - 19" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “๑๒ สิงหา มหาราชินี ๒๕๖๔” โดยการมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จำนวน ๔๐๐ ชุด ณ ห้องกรุงชิง อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้แทนชุมชนในการรับมอบสิ่งของ จำนวน ๔ พื้นที่ ดังนี้

๑. ชุมชนซอยธรรมวิทย์ และโดยรอบโรงเรียนบ้านนา

๒. ชุมชนซอยยางงาม พื้นที่ด้านหลงโรงเรียนธรรมสิริ

๓. ชุมชนพื้นที่บ้านเตาถ่าน

๔. ชุมชนโดยรอบวัดป่ายุบ

ในการนี้ ผู้แทนชุมชน ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ร่วมกันแจกจ่ายสิ่งของให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานจัดกิจกรรม "กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย COVID - 19" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง