ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารอาสาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 21-07-2021 15:17:02
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารอาสาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๔

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารอาสาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๔

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารอาสาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง