เสนาธิการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

Release Date : 12-07-2021 14:41:34
เสนาธิการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

๑. พิธีเปิดกรวยถวายพระพร

๒. กิจกรรมปลูกปะการัง

๓. กิจกรรมปล่อยเต่าทะเล

๔. กิจกรรมปล่อยปลา

๕. กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในทะเล และบริเวณหาดเตยงาม

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดกิจกรรม “อนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง