รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมชมนักเรียนจ่านาวิกโยธินในการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนทหาร - ตำรวจ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 06-07-2021 14:10:35
 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมชมนักเรียนจ่านาวิกโยธินในการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนทหาร - ตำรวจ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔

พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมชมนักเรียนจ่านาวิกโยธินในการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนทหาร - ตำรวจ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔ ผ่านทางระบบออนไลน์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์กองนักเรียนจ่านาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๖๔

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมชมนักเรียนจ่านาวิกโยธินในการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนทหาร - ตำรวจ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง