รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจการรับทหารกองประจำการผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID - 19

Release Date : 04-07-2021 10:28:52
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจการรับทหารกองประจำการผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID - 19

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พลเรือตรี สรไกร สิริกรรณะ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจการรับทหารกองประจำการผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID - 19 ของผู้บัญชาการทหารเรือ ณ กองการฝึกพลทหาร ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ตรวจการรับทหารกองประจำการผลัดที่ ๑/๒๕๖๔ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID - 19
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง