หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับนักเรียนจ่านาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๖๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗๕ นาย

Release Date : 02-07-2021 10:09:15
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับนักเรียนจ่านาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๖๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗๕ นาย

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับนักเรียนจ่านาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๖๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗๕ นาย ที่สำเร็จการฝึกภาคสาธารณะ จากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ เข้าสู่รั้วโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน เพื่อฝึกหัดศึกษา และปลูกฝังความเป็นทหารนาวิกโยธินเป็นระยะเวลา ๒ ปี ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นกำลังหลักให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกองทัพเรือต่อไป

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้รับนักเรียนจ่านาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่ ๖๖) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗๕ นาย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง