ประกาศ ยกย่องชมเชย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเกียรติประวัติในการประกอบ คุณงามความดี แก่ พันจ่าเอกธนาวุฒิ ยมหา

Release Date : 25-06-2021 15:17:49
ประกาศ ยกย่องชมเชย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเกียรติประวัติในการประกอบ คุณงามความดี แก่ พันจ่าเอกธนาวุฒิ  ยมหา

     เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒๐๐ พันจ่าเอกธนาวุฒิ ยมหา ขณะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เพื่อไปปฏิบัติงานที่ กองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน ได้สังเกตเห็นผู้ชาย (ทราบชื่อภายหลัง นายปิยะ  ยังทรัพย์ อายุ ๔๐ ปี) นอนหมดสติอยู่ข้างทางถนนสุขุมวิท ทางเข้าซอยสัตหีบสุขุมวิท ๘๑  (ซอยจามจุรี) จึงรีบเข้าไปช่วยเหลือ ทำการนวดหัวใจ ผายปอดกู้ชีพ (CPR) และให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณข้างเคียงประสานรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมเจ้าหน้าที่จาก รพ.สัตหีบ กม.๑๐ อย่างเร่งด่วน นอกจากนี้แล้วยังได้ช่วยระบายรถ เพื่อให้ผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

     พฤติกรรมและการกระทำของ พันจ่าเอกธนาวุฒิ ยมหา เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ที่มอบให้ไว้ เมื่อพบประชาชนประสบเหตุที่ใด จะต้องรีบเข้าให้ความช่วยเหลือในทันที

     โดยพฤติกรรมของ พันจ่าเอกธนาวุฒิ ยมหา แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยว ในการตัดสินใจ มีจิตสาธารณะในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงที สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือเห็นควรประกาศยกย่อง ชมเชยการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของ พันจ่าเอกธนาวุฒิ ยมหา เพื่อให้กำลังพลของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และครอบครัว ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป