ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระตุกเองนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 23-06-2021 09:37:36
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระตุกเองนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔

พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระตุกเองนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมกับมอบประกาศนียบัตร เครื่องหมายความสามารถ และมอบโล่ ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอบรม ณ หอประชุมนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๔

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระตุกเองนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง