หลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระตุกเองนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔

Release Date : 21-06-2021 21:08:39
หลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระตุกเองนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔

หลักสูตรการกระโดดร่มแบบกระตุกเองนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔ ดำเนินการเปิดการอบรมตั้งแต่ ๑๙ พฤษภาคม - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการกระโดดร่มแบบกระตุกเอง และพัฒนาไปสู่การแทรกซึมทางอากาศทางยุทธวิธีได้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๕ นาย มาจากหน่วยต่าง ๆ ดังนี้

๑. สังกัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๒๕ นาย

๒. สังกัด หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ จำนวน ๑๗ นาย

๓. สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน ๑ นาย

๔. สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๒ นาย